Прием на стажант-юристи

На основание чл.19 ал.1 от Наредба №1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, издадена от министъра на правосъдието, в сила от 01.01.2020 г., Окръжна прокуратура - гр.Добрич уведомява за възможността да приема желаещи стажант-юристи за провеждане на професионален стаж във времевия период:

от месец септември на текущата година – до месец  май на следващата година и място: Окръжна прокуратура гр. Добрич - ул. „Д-р Константин Стоилов“ №7, етаж 6, в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - гр.Добрич с адрес: гр. Добрич, ул. „Максим Горки“ №12, етаж 5.

Правила за прием на стажант-юристи

Образец 1 към Правилата

Образец 2 към Правилата

Образец 3 към Правилата