Структура и организация

Съдебен район

      Съдебния район на Окръжна прокуратура - Добрич  включва Районна прокуратура - Добрич и 4 Териториални отделения към Районна Прокуратура - Добрич.