Прессъобщение 26.06.2019г.

Окръжна прокуратура-Русе с съорганизатор на международен семинар „Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните права на ЕС“

Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че на 29.06.2019г. и 30.06.2019г. в сградата на съдебната палата ще се проведе международен семинар на тема „Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните права на ЕС“. Лектори на семинара ще бъдат Проф. д-р Жан-Пол ЖАКЕ, Франция, Почетен директор на Правната служба на Съвета на ЕС; Проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС и съдия в Конституционния съд на Република България, ръководител на проекта; Проф. д-р Корнелиу-Ливиу ПОПЕСКУ, Румъния, Департамент по публично право на Юридическия факултет на Букурещкия университет.

Семинарът ще бъде открит на 29.06.2019г. в 9, 30 часа. На откриването ще присъстват Кметът на Община – Русе, посланиците на Република България в Република Румъния и на Република Румъния в Република България, както и представляващият Висшия съдебен съвет на Република България – г-т Боян Магдалинчев. Ще бъдат разгледани теми, свързани със съдържанието и особеностите на Хартата на основните права на ЕС, нейната роля и значение, както и практическите аспекти, свързани с нейното прилагане.

Организаторите на международния семинар канят всички юристи, които проявяват интерес към актуалната тема. Осигурен е пълен симултанен превод.


виж още ...
  • Главният прокурор на Република България Сотир Цацаров награди заместник окръжния прокурор Мирослав Mаринов

    

   Окръжна прокуратура – Русе съобщава, че със Заповед на Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров от 23.10.2019г., заместник окръжният прокурор Мирослав Mаринов е награден с отличие – знак „За заслуга“. Отличието се дава за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения. То му бе връчено тържествено от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Русе в присъствието на всички прокурори, следователи и съдебни служители.

  • НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 2019 година

     Пленумът на Висшия съдебен съвет определи 07 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“ във ВСС и обяви конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“.

  • Ден на отворени врати в Окръжна прокуратура Русе

        В Окръжна прокуратура - Русе в сградата на съдебната палата на 20.04.2018 г. (петък)  ще се проведе ден на отворени врати .

        В денят на отворени врати на граждани, ученици представители на местния бизнес и всички заинтерисовани лица могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.

  • Прессъобщение 17.01.2020 г.

            Във връзка с публикация в регионална електронна медия за „открадната самоличност“ на русенеца Александър Димитров, Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че се е самосезирала и е образувала инстанционна преписка.

   Ще бъдат изискани преписките на Районна прокуратура – Русе по случая и ще бъде извършена проверка за законосъобразност на отказите да се образува досъдебно производство. Александър Димитров ще бъде уведомен за резултата от проверката.

    

  • Прессъобщение 02.01.2020 г.

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че на 02.01.2020г. в съдебната палата се състоя встъпването в длъжност на Георги Георгиев като административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе. На церемонията присъстваха Заместникът на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново – г-н Емил Денев, председателите на съдилищата в района и ръководителите на разследващите органи.

   От ръководството