20 Юли 2021 г.

Христо Христов за втори път встъпи в длъжност административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура Етрополе.

Сподели

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

         Христо Христов за втори път встъпи в длъжност административен ръководител  - районен прокурор на Районна прокуратура Етрополе.

                   Това се случи след Решение на Прокурорската колегия на ВСС, взето на 30 юни 2021 г.

         На 20 Юли 2021 г. в присъствието на Нина Панчева заместник административен ръководител - заместник Окръжен прокурор на СОП, изпълняваща функциите на Административен ръководител  Окръжен прокурор  на СОП съгласно заповед №790 от 09.07.2021г. на Окръжният прокурор на СОП Христо Христов подписа официално акта си за встъпване в длъжност.

         Прокурор Христов е с 26 години юридически стаж и притежава ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.