Годишно отчетно събрание за дейността на Окръжна прокуратура София за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

18 Март 2024 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 15.03.2024 г. в зала № 15 в сградата на Съдебната палата,  гр. София, бул. „Витоша” № 2, се проведе Годишно отчетно събрание за дейността на Окръжна прокуратура София за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Гости на събранието бяха прокурор Христо Граматиков – завеждащ отдел 07 при ВП „Противодействие на престъпления против кредиторите, данъчната и осигурителната система“, прокурор Виктор Малинов – завеждащ отдел 10 „Инспекторат“ при ВП, прокурор Галя Маринова – зам. апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София, съдия Пламен Петков – председател на СОС, съдия Мариана Лазарова  от АССО, Тихомир Ценев – Директор на ОД МВР София, Кирил Дамянов – зам. директор на РДГП-Драгоман, Иво Назаров – главен разследващ полицай в ОД МВР София и Цонка Бошнакова – главен разследващ полицай РДГП.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура София окръжен прокурор Наталия Николова направи кратък анализ на дейността на прокуратурата и прилежащите към нея районни прокуратури за изминалата отчетна 2023 г.

Окръжният прокурор Наталия Николова очерта и приоритетите в работата на ръководената от нея структура за 2024 г.

В заключение, окръжният прокурор Наталия Николова изказа благодарност към работата на всички магистрати и съдебни служители.