Прокурори от Окръжна прокуратура - София се срещнаха с колеги от гр. Кьолн в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение

16 Юни 2023 г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 юни 2023 г.

Прокурори от Окръжна прокуратура - София

се срещнаха с колеги от гр. Кьолн

в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение

 

            Днес, 16.06.2023 г., се проведе среща в рамките на груповия обмен по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО).

   Прокурорите от Окръжна прокуратура - София (СОП) посрещнаха колеги - прокурори от Германия, гр. Кьолн.

   Административният ръководител на Окръжна прокуратура - София Наталия Николова запозна гостите с работата на прокурорите и следователите от района на СОП, със структурите на окръжната и районните прокуратури и извършеното през миналата 2022 г. преструктуриране на районните прокуратури.

  Чуждестранните магистрати бяха информирани за спецификата на престъпността в района. Беше обсъдена и работата на прокурорите в Окръжна прокуратура – София по дела, свързани с организираната престъпност. Магистратите обсъдиха добрите прокурорски практики, както и проблемите, които възникват в хода на разследванията им.

   Българските прокурори посочиха, че от момента на закриването на Специализираната прокуратура под тяхно наблюдение и разследване са преминали делата за престъпления, извършени от организирани престъпни групи, по които се работи приоритетно.