Прокурори от Окръжна прокуратура – София и Районна прокуратура - Елин Пелин гостуваха на ученици в гр. Пирдоп

9 Юни 2023 г.

Прокурори от Окръжна прокуратура – София и Районна прокуратура - Елин Пелин гостуваха на ученици в гр. Пирдоп

 

   На 06.06.2023 г. прокурорите Борислава Барболова и Христина Лулчева - заместниците на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – София, и прокурор Иван Иванов - заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Елин Пелин, Териториално отделение – Пирдоп, посетиха СОУ „Саво Савов“ в гр. Пирдоп.

   Инициативата се проведе в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“ на Висшия съдебен съвет.

   На среща с 8-класниците магистратите представиха ролята, правомощията и компетентността на прокурора, съдията и следователя като органи на съдебната власт. Беше им обяснено как започва наказателното производство и развитието му във всички фази до окончателното решаване от съдията.

   Особено внимание беше отделено на правата на непълнолетни лица. Прокурорите разясниха на учениците как да се предпазят, за да не станат жертви на престъпление, дадоха им примери с често срещани случаи, в които са уязвими подрастващите. Беше им предоставена информация за мерките, които следва да вземат, в случай че станат свидетели на престъпно деяние, като незабавно подадат сигнал до компетентните за това органи.

   Учениците проявиха интерес по актуални теми и въпроси, свързани с правните последици при шофиране след употреба на алкохол и наркотици, прояви на агресия в училищна среда и последиците от такова поведение. Беше засегната темата за щадящо изслушване на деца в специализирано помещение - т. нар. „синя стая”. Дискутирани бяха рисковете при общуването във виртуалното пространство и видове компютърни престъпления.

   За спомен от срещата прокурорите подариха на учениците екземпляри от Конституцията на Република България, а те на свой ред изразиха благодарност и обещаха да се запознаят с основния закон на страната ни.