11 Април 2023 г.

Софийска окръжна прокуратура се самосезира по информация за открити трупове на прасета в района на дивечовъден участък „Боровец”

Сподели

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 11 април 2023 г.

 Софийска окръжна прокуратура се самосезира по информация за открити трупове на прасета в района на дивечовъден участък „Боровец”

    Софийска окръжна прокуратура се самосезира във връзка с информация от медийна публикация за открити трупове на прасета в района на дивечовъден участък „Боровец” в Софийска област.

    Материалите са изпратени по компетентност на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Самоков, с оглед извършване на проверка за установяване на данни за извършено престъпление по чл. 352 от НК - замърсяване или допускане на замърсяване на почвата, въздуха, водни течения, басейни, подземни води, водещо до опасност за хора или животни и растения или до тяхната негодност за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели.