11 Юни 2021 г.

Магистрати от Софийска окръжна прокуратура с лекция пред ученици в гр. Елин Пелин

Сподели

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 юни 2021 г.

Магистрати от Софийска окръжна прокуратура с лекция пред ученици в гр. Елин Пелин

   Днес, 11.06.2021 г., прокурорите от Софийска окръжна прокуратура Нина Панчева и Йова Петрова изнесоха открит урок пред 10-класниците от общообразователно училище „Васил Левски“ в гр. Елин Пелин.

   Магистратите говориха по важни за подрастващите теми: превенция срещу употреба на наркотични вещества, престъпления, извършвани от наркозависими, защита на правата пред съдебните институции и достъпът до правосъдието. На учениците бяха разяснени видовете съдебни услуги.

    Особено внимание беше отделено на детското правосъдие, как да се предпазят, за да не станат жертви на престъпление.

   Децата получиха издания на Конституцията на Република България и комплекти информационни материали, предоставени по образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието. На училището бяха подарени книги с историческа и художествена тематика.

   Прокурорите от Софийска окръжна прокуратура пожелаха на 10-класниците приятна ваканция. Те изразиха надежда, че сред тях има желаещи професионално да се посветят на правото и с младежкия си ентусиазъм да допринесат за положителни промени в правосъдието.

   Лекцията, изнесена пред учениците в гр. Елин Пелин, е в рамките на образователната програма на ВСС „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Тя се реализира по споразумение за сътрудничество съвместно с МОН.