29 Април 2021 г.

Магистрати и служители от ОП София изразяват своето несъгласие срещу посегателството спрямо независимостта на съдебната власт

Сподели

Магистрати и служители от ОП София изразяват своето несъгласие срещу посегателството спрямо независимостта на съдебната власт

   Независимостта е основна ценност на съдебната власт и предпоставка за върховенство на закона и гаранция за справедлив процес.

   Тя позволява на магистратите, когато са натоварени с вземането на важни решения, относно живота, свободата, правата, задълженията и собствеността на гражданите, да се произнасят безпристрастно и справедливо и да ги предпазва от пряко влияние на страните по спора, а също и от неправомерна намеса от други органи на държавната власт, външни организации и/или физически лица.

   Независимостта не е привилегия на отделния магистрат, а тя съществува в интерес на тези, които я търсят или очакват правосъдие, защото това е основополагащ принцип на всяка демократична правова държава.