Структура и организация

Област Габрово е една от 28-те области на България. Тя е разположена по северните склонове на Средна Стара планина и централния Предбалкан на територия от 2023 км2 и е с население 120 778 души (по данни от преоброяване 2011).

Област Габрово е разделена териториално и административно на 4 общини, носещи имената на главните си градове.