Прием на граждани

       В изпълнение на Заповед № 27/2020 г. от 09.03.2020 г. на Административен ръководител, Окръжен прокурор – гр. Габрово, Окръжна прокуратура – гр. Габрово уведомява всички граждани, юридически лица и институции, че във връзка с дадените от Министерството на здравеопазването препоръки за предпазване от заболявания и вирусни инфекции, (включително коронавирус COVID-19), считано от днес, 09.03.2020 г. се ПРЕУСТАНОВЯВА приема на граждани от Административния ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Габрово до последващо нареждане на Главен прокурор на РБ.

-------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
НА ПРОКУРАТУРИТЕ В СЪДЕБЕН ОКРЪГ ГАБРОВО

        Окръжна прокуратура – гр. Габрово Ви уведомява, че в съответствие с утвърдените от Главен прокурор на РБ Правила за прием на граждани в Прокуратурата на РБ, Административните ръководители на прокуратурите от съдебен окръг Габрово приемат граждани, представители на юридически лица и институции съгласно публикуваните по-долу графици с определени дни и часове.
        Всички желаещи могат да заявят предварително своето желание за среща със съответния Административен ръководител на прокуратура на посочените преди всеки график телефонен номер и електронна поща, както и да посетят организираните приемни часове на място във всяка от прокуратурите от съдебен окръг Габрово.
        В рамките на обявените приемни дни приоритет за среща с Административния ръководител на прокуратура ще имат гражданите, направили предварителни заявки по горепосочените начини.
        Уведомяваме Ви, че Административният ръководител на прокуратура при срещите си граждани не изразява становище по същество на правните казуси, а в зависимост от поставените въпроси:
•    Насочва по компетентност;
•    Приема и предоставя за регистриране подадените от гражданите жалби и запитвания;
•    Осведомява по принцип за възможността за консултация с адвокат;
•    Разяснява реда за обжалване на постановен прокурорски акт.

-----------------------------------------------------------------------

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОКУРАТУРУРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ!


ГРАФИК
ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР – ГР. ГАБРОВО
в сградата на Съдебна палата – гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 1 ,ет. 4 кабинет 61
ЗА ПЕРИОДА м.ЯНУАРИ 2020 г. – м. ЮНИ 2020 г.

Телефон за контакт: 066 810 249     ел. поща: [email protected]   

ДАТА

ОТ - ДО

09.01.2020 г.

09.00 ч. – 12.00 ч. и 13.00 ч. – 16.00 ч.

13.02.2020 г.

09.00 ч. – 12.00 ч. и 13.00 ч. – 16.00 ч.

12.03.2020 г.

09.00 ч. – 12.00 ч. и 13.00 ч. – 16.00 ч.

09.04.2020 г.

09.00 ч. – 12.00 ч. и 13.00 ч. – 16.00 ч.

14.05.2020 г.

09.00 ч. – 12.00 ч. и 13.00 ч. – 16.00 ч.

18.06.2020 г.

09.00 ч. – 12.00 ч. и 13.00 ч. – 16.00 ч.
 

ГРАФИК
ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОНЕН ПРОКУРОР – ГР. ГАБРОВО
в сградата на Съдебна палата – гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 1 ,ет. 4
кабинет на Адм. ръководител, Районен прокурор – гр. Габрово
ЗА ПЕРИОДА м.ЯНУАРИ 2020 г. – м. ЮНИ 2020 г.
Телефон за контакт: 066 810 266     ел. поща: [email protected]

ДАТА

ОТ - ДО

28.01.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

04.02.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

25.02.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

10.03.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

24.03.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

07.04.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

21.04.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

05.05.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

26.05.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

02.06.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

30.06.2020 г.

14.30 ч. - 16.00 ч.

 

ГРАФИК
ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОНЕН ПРОКУРОР – ГР. СЕВЛИЕВО
в сградата на Районна прокуратура в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 6
ЗА ПЕРИОДА м.ЯНУАРИ 2020 г. – м. ЮНИ 2020 г.

Телефон за контакт: 0675 3 01 66     ел. поща: [email protected]

ДАТА

ОТ - ДО

15.01.2020 г.

13.30 ч. – 16.00 ч.

05.02.2020 г.

13.30 ч. – 16.00 ч.

19.02.2020 г.

13.30 ч. – 16.00 ч.

04.03.2020 г.

13.30 ч. – 16.00 ч.

18.03.2020 г.

13.30 ч. – 16.00 ч.

1.04.2020 г.

13.30 ч. – 16.00 ч.

15.04.2020 г.

13.30 ч. – 16.00 ч.

20.05.2020 г.

13.30 ч. – 16.00 ч.

03.06.2020 г.

13.30 ч. – 16.00 ч.

17.06.2020 г.

13.30 ч. – 16.00 ч.

 

  

Заповед 178-2019 г. ОП Габрово отн. график за прием на граждани на Окръжен прокурор Габрово за 1-во шестм. 2020 г

Заповед 99-2019 г. Окръжен прокурор, отн. изменение Заповед 141/2016 - прием граждени м.07.-м.12 2019 г

Заповед 203-2017 ГОП отн. изменение на Заповед 141-2016 ГОП - график прием на граждани ОП Габрово 1-во шестмесечие 2018

Заповед № РД-02-29 от 31.10.2016 г. Отн. Утвърждаване на Правила за прием на граждани в ПРБ

Заповед 141-2016 ГОП отн. определяне на правила за прием на граждани от Адм. рък. на ОП Габрово