Контакти

Информационен център за работа с граждани

5300 Габрово, пл. "Възраждане" №1
тел.: 066/810 246 тел.: 066/803 156 факс: 066/804 737 Адм. ръководител: Милчо Генжов
Окръжен следствен отдел: 5300 Габрово, ул. "Янтра" №6

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ОП Габрово: Пламена Дичева-Атанасова

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.