14 Март 2022 г.

Тихомир Петков встъпи в длъжност районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово

Сподели

      Днес, 14.03.2022 г. г-н Тихомир Петков встъпи в длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна  прокуратура – Габрово. Актът за встъпване в длъжност беше връчен от г-н Милчо Генжов - административния ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово.

        Прокурор Петков е избран за длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 23.02.2022 г.

     Прокурор Петков има над 32 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 1989 г. като следовател в ОУ на МВР Габрово. Заемал е длъжностите „следовател“ в Окръжен следствен отдел - Габрово, „прокурор“, „заместник административен ръководител“ и „административен ръководител, районен прокурор“ на Районна прокуратура – Севлиево. На 01.01.2021 г., след закриване на районите прокуратурите в градовете Севлиево, Трявна и Дряново, и обединяването им с прокуратурата в областния град, прокурор Петков встъпва в длъжност „заместник административен ръководител, заместник районен прокурор“ на Районна прокуратура – Габрово, която заема до 18.11.2021 г. След това е определен да изпълнява функциите административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово до изборът му за титуляр на тази длъжност с решение на Прокурорската колегия на ВСС. Магистратът е завършил висше юридическо образование през 1989 г. във Висш институт на МВР – София. Има придобит ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.