18 Ноември 2021 г.

Пламена Дичева - Атанасова встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Габрово

Сподели

       Днес, 18.11.2021 г. прокурор Пламена Дичева-Атанасова встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник окръжен прокурор“ на Окръжна  прокуратура - Габрово. Прокурор Дичева е назначена на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 03.11.2021 г. по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово Милчо Генжов в рамките на формиране на екипа му.

       Прокурор Дичева е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работила е в Прокуратурата на Република България повече от 25 години. Професионалната си кариера започва на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура - Габрово. Заемала е длъжностите „прокурор“ и „заместник- районен прокурор“ на Районна прокуратура - Габрово. От 25.04.2016 г. до 25.04.2021 г. е административен ръководител на Районна прокуратура – Габрово, след което изпълнява функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Габрово. Има придобит ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.