Окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров встъпи в длъжност за втори мандат

Окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров встъпи в длъжност за втори мандат

 

   Днес окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров подписа официално акт за встъпване в длъжност и в следващите пет години ще изпълнява за втори мандат длъжността „Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна“. Актът за встъпване в длъжност беше обявен пред колектива на Окръжната прокуратура и подписан от административния ръководител на Апелативна прокуратура – Варна,  Ружа Големанова и от избрания с решение на Висшия съдебен съвет Владимир Чавдаров.

   „Ще насоча усилията си  през втория мандат  като административен ръководител на Окръжната прокуратура във Варна в две основни направления -  постигане на по-добра ефективност в работата на прокурорите, следователите и служителите в Окръжна прокуратура – Варна, и  по-добра резултатност  в работата на районните прокуратури  от съдебния окръг, каза при встъпването в длъжност окръжният прокурор Владимир Чавдаров днес.

Кратка биографична справка

   Владимир Чавдаров е роден на 1 декември 1965 год. Завършил е юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1993 г. В съдебната система е работил изцяло в прокуратурата, като е бил последователно военен следовател, военен прокурор и заместник-военно-окръжен прокурор във Военно-окръжната прокуратура в София., а от 2005 год. е назначен за административен ръководител на Военно-окръжната прокуратура във Варна. От 2010 год. с решение на Висшия съдебен съвет е назначен за административен ръководител на Окръжната прокуратура във Варна.