28 Юни 2022 г.

Прокурор Стефка Якимова проведе последна за учебната година среща с ученици от Варненската търговска гимназия

Сподели

Прокурор Стефка Якимова – говорител на Апелативна прокуратура – Варна, сложи своеобразен финал на работата с ученици за учебната 2021 – 2022 година. Този път тя разговаря с единадесетокласници от Варненската търговска гимназия, които през следващия цикъл ще бъдат главни действащи лица в срещите между Прокуратурата и образователната система във Варна.

През 2022 година прокурорите от Апелативната прокуратура в града изнесоха четири лекции пред варненски ученици и дискутираха важни въпроси, свързани с работата на прокурорите, техните отговорности и задължения, мястото им в Съдебната система на Република България. Обсъдиха с тях конкретни интересни случаи от своята работа, общественозначими проблеми и актуални теми, които децата сами поставяха на дневен ред.

Срещите бяха част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. На местно ниво тя се осъществява с помощта на Регионалното управление на образованието и ръководството на Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ и СУ „Свети Климент Охридски“.

Младежите, които се включиха в реализирането й, обогатиха познанията си относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в страната и подобриха нивото на правната си грамотност и култура. Те взеха активно участие в разговорите, превръщайки ги в интересни и динамични дискусии, показвайки както интерес към работата на прокурорите, така и уважение към самата професия.

В края на тази учебна година прокурорите от Варненската апелативна прокуратура и учениците се разделиха с уговорката да продължат съвместната си работа още по-активно, по-целеустремено и ползотворно.