17 Юни 2022 г.

Окръжна прокуратура – Варна предаде на съд 60-годишен мъж, избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери

Сподели

Окръжна прокуратура - Варна предаде на съд 60-годишния Ц.Д., привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1, т.2 и т. 7 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК – избягване установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери след не подаване на декларации, потвърждаване на неистини в подадени декларации и приспадане на неследващ се данъчен кредит. 

От есента на 2018 г. Ц.Д. имал правото да осъществява търговска дейност чрез фирма, чиито собственик го упълномощил за това. Мъжът така ръководел дружеството, че то извършвало такава дейност, но само формално – документално се осчетоводявали покупко-продажби на стоки и извършване на строителни услуги. Фирмата никога не осъществявала реално дейност, не разполагала с активи, никога не е наемала работници.

В периода от декември 2018 г. до края на юни 2021 г., в условията на продължавано престъпление, в качеството си на пълномощник на частна фирма, 60-годишният обвиняем избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 144 889,06 лева, от които дължим корпоративен данък в размер на 48 313,11 лева и дължим данък добавена стойност в размер на 96 575,95 лева, като не подал декларации, потвърдил неистини в подадени годишни и месечни декларации и в дневниците към тях неистински сделки и приспаднал неследващ се данъчен кредит.

Предстои делото срещу Ц.Д. да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от една до шест години  и глоба в размер до 2000 лева.