19 Юли 2022 г.

Районна прокуратура – Търговище продължава тенденцията по ефективно използване на бързото производство като форма на разследване

Сподели

За първото шестмесечие на 2022 г. Районна прокуратура – Търговище отчита увеличение на бързите производства с десет процента спрямо първото шестмесечие на миналата година. Наблюдавани са 169 бързи производства, което представлява 33  процента от новообразуваните разследвания за разглеждания период. Това очертава тенденция за ефективно използване на бързото производство като форма на разследване.

Общо 63 са бързите производства за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или алкохол. От тях 62 са внесени в съда, а само едно е било прекратено, тъй като в хода на разследването със съдебно-химическа експертиза било установено, че концентрацията на алкохол в кръвта на водача на МПС е под 1,2 на хиляда.

Районна прокуратура – Търговище е сред районните прокуратури в страната с най-добри показатели за 2021 г. по отношение на внесени прокурорски актове в съда спрямо наблюдаваните досъдебни производства - 35,86% при средно за районните прокуратури за страната 19,87 %.

За посочения период относителния дял на решените по същество досъдебни производства спрямо наблюдаваните в Районна прокуратура – Търговище е 61,58% при 41,31% средно за страната.

Следва да се отчете и факта, че Районна прокуратура – Търговище е с едва 0,6 процента оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт спрямо всички лица с влязъл в сила съдебен акт при средно за страната 1,9 процента.

Така структурата успешно реализира поставените в края на 2021 година приоритети в своята работата за 2022 година. Запазва се качеството на работата по всички дела, продължава да се използва все по-ефективно бързото производство за т. нар. „бързо правосъдие“ и се запазва утвърдената практика за изготвяне на законосъобразни, обосновани и мотивирани актове.