2 Юли 2021 г.

Районна прокуратура – Варна назначи проверки по сигнали за нарушения на изборните права на гражданите

Сподели

През изминалите два дни в Районна прокуратура - Варна са постъпили 12 сигнали от Областната дирекция на МВР в града, отнасящи се до предстоящите избори за Народно събрание. В три от тях се съдържат справки от органите на ТДНС - Варна.

Поради липса на достатъчно данни за осъществени състави на престъпления против политическите права на гражданите, прокурорите при РП Варна са възложили проверки на органите на МВР.

По всеки от конкретните случаи прокурорът е дал пълни, подробни и точни указания за изясняване на фактическата обстановка с оглед събиране на достатъчно данни за извършено престъпление.

Съгласно Указания от Прокуратурата на Република България относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност при провеждането на избори, проверките от органите на МВР се осъществяват в срок не по-дълъг от 48 часа.

Материалите по преписките се докладват лично на наблюдаващия прокурор, който преценява има ли достатъчно данни за осъществен състав на престъпление от общ характер.