Структура и организация

Териториалната компетентност на Военноокръжна прокуратура-Сливен покрива административни области Сливен, Бургас и Варна.

Прокуратурата е структурирана с център в град Сливен и военно-следствени участъци, както следва:

  • Военно-следствен участък - Сливен
  • Военно-следствен участък - Бургас
  • Военно-следствен участък - Варна