Прокуратура

Военноокръжна прокуратура упражнява ръководство и надзор за престъпления извършени от:

  • военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства;
  • резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв;
  • гражданските лица на служба в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, в Националната служба за охрана, в Националната разузнавателна служба, при или по повод изпълнение на службата им.