Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работно време: 08.30-17:00 ч. 8804 Сливен, бул. "Георги Данчев" № 1, ет. 2 тел.: 044 / 66 71 82 e-mail: [email protected] Административен ръководител Военноокръжен прокурор полк. Христо Гандев Тинев тел.: 044 / 66 78 74

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ВOП - Сливен: кап. Георги Николов Василев тел.: 044 / 66 77 30

Военно-следствен участък - Сливен

8804 Сливен, бул. "Георги Данчев" №1 тел.: 044 / 66 77 30 e-mail: [email protected]

Военно-следствен участък - Бургас

8010 Бургас, кв. “Славейков” до бл.52 тел.: 056 / 88 73 79 e-mail: [email protected]

Военно-следствен участък - Варна

гр. Варна, бул.“Вл. Варненчик” № 57 тел.: 052 / 60 32 51 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес и телефон може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.