Документи

09.04.2015 год. – Ден на отворените врати във Военноокръжна прокуратура – Сливен.

Деловодството на Военноокръжна прокуратура - Сливен

В деловодството на ВОП Сливен, бул. “Георги Данчев” №1, етаж 2 от 08.30 часа до 12.00 часа и от 12.30 часа до 17.00 часа можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;
  • за издаване на удостоверение за наличие на досъдебни производства.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.

Образци на документи

Образец на заявление за издаване на удостоверение, че срещу лицето няма образувано досъдебно производство / 30.5 KB

Издадените удостоверения се получават срещу документ за самоличност.

Военно-окръжна прокуратура - Сливен
УниКредит Булбанк - Сливен    
IBAN: BG80UNCR96603172352715, BIC: UNICRBCSF