Прием на граждани

                                                      

12.03.2020год.

           Във връзка със Заповед № РД-04-84/09.03.2020год. на Главен прокурор на Република България предвид създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция (COVID-19), се преустановява приемът на граждани от Административният ръководител на Военноокръжна прокуратура – Сливен до следващо нареждане.

 ГРАФИК

      за прием на граждани от Военноокръжния прокурор на Военноокръжна прокуратура - Сливен

                   по реда на чл.19 от Правилата за прием на граждани в ПРБ,

      утвърдени със Заповед № РД-02-29/31.10.2016 год. на Главния прокурор на Република България:

Прием за месец

Дата на приема

Час на приема

от - до

Ноември 2016

24.11.2016

09.00 часа - 12.00 часа

Декември 2016

29.12.2016

09.00 часа - 12.00 часа

Януари 2017

26.01.2017

09.00 часа - 12.00 часа

Февруари 2017

23.02.2017

09.00 часа - 12.00 часа

Март 2017

30.03.2017

09.00 часа - 12.00 часа

Април 2017

27.04.2017

09.00 часа - 12.00 часа

Май 2017

25.05.2017

09.00 часа - 12.00 часа

Юни 2017

29.06.2017

09.00 часа - 12.00 часа

     Приемът ще се извършва в последния кабинет в дясно на първия етаж, в  сградата на прокуратурата,

находяща се в гр.Сливен, бул.“Георги Данчев“ № 1.

     Предварителна заявка за прием на граждани може да се извърши на телефонен номер: 044/ 66 71 82

и на електронен адрес: [email protected].

 

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СЛИВЕН

Адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1, тел. 044/66 77 82, е-mail: [email protected]

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

 

2017 г.

юли

27.07.2017г.

Каб. № 6

09.00ч.-12.00ч.

2017 г.

август

Съдебна ваканция

2017 г.

септември

 28.09.2017г.

Каб. № 6

 09.00ч. -12.00ч.

2017 г.

октомври

26.10.2017г.

Каб. № 6

09.00ч. -12.00ч.

2017 г.

ноември

30.11.2017г.

Каб. № 6

09.00ч. -12.00ч.

2017 г.

декември

 28.12.2017г.

Каб. № 6

09.00ч. -12.00ч.

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СЛИВЕН

Адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1, тел. 044/66 77 82, E-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

януари

25.01.2018г.

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

2018 г.

февруари

22.02.2018г

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

2018 г.

март

29.03.2018г.

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

2018 г.

април

26.04.2018г.

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

2018 г.

май

31.05.2018г.

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

2018 г.

юни

28.06.2018г.

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СЛИВЕН

Адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1, тел. 044/66 77 82, е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

юли

26.07.2018г.

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

2018 г.

август

Съдебна ваканция

2018 г.

септември

27.09.2018г.

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

2018 г.

октомври

25.10.2018г.

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

2018 г.

ноември

29.11.2018г.

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

2018 г.

декември

27.12.2018г.

Кабинет № 6

09.00часа-12.00 часа

                                                                                           СЪОБЩЕНИЕ

              По разпореждане на Главния прокурор на Република България, в периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военноокръжния прокурор, като това не възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военноокръжна прокуратура гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ № 1.

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СЛИВЕН

Адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1, тел. 044/66 77 82, Е-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 год. януари 31.01.2019г. Кабинет № 6 09.00часа-12.00 часа
2019 год. февруари 28.02.2019г Кабинет № 6 09.00часа-12.00 часа
2019 год. март 28.03.2019г. Кабинет № 6 09.00часа-12.00 часа
2019 год. април 25.04.2019г. Кабинет № 6 09.00часа-12.00 часа
2019 год. май 30.05.2019г. Кабинет № 6 09.00часа-12.00 часа
2019 год. юни 27.06.2019г. Кабинет № 6 09.00часа-12.00 часа

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СЛИВЕН

Адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1, тел. 044/66 77 82, E-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 г. юли 25.07.2019г. Кабинет № 6 09.00 часа-12.00 часа
2019 г. август Съдебна ваканция Съдебна ваканция Съдебна ваканция
2019 г. септември 26.09.2019г. Кабинет № 6 09.00 часа-12.00 часа
2019 г. октомври 24.10.2019г. Кабинет № 6 09.00 часа-12.00 часа
2019 г. ноември 28.11.2019г. Кабинет № 6 09.00 часа-12.00 часа
2019 г. декември 27.12.2019г. Кабинет № 6 09.00 часа-12.00 часа