Поддръжка на софтуера за работната заплата- софтуерна система ПОЛИКОНТ за нуждите на Военно-апелативна прокуратура

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Тръжна документация