Районна прокуратура – Русе изнесе обучителна лекция пред ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка“ в гр.Русе

8 Март 2024 г.

Ралица Милчева – прокурор в Районна прокуратура – Русе, изнесe лекция на тема „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.“ пред ученици от VІІ „а“ и ІX „б“ клас на Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр.Русе и техните преподаватели по история и класни ръководители Даниела Стоянова и Соня Русева.

По време на лекцията, която се проведе на 06.03.2024г, прокурор Милчева разясни на учениците в кои нормативни актове и подзаконови нормативни актове са уредени въпросите, касаещи контрола върху наркотичните вещества, както и кои растения и вещества са наркотични. Учениците бяха запознати с най-разпространените наркотични вещества и какво е тяхното въздействие върху организма. На учениците бяха разказани случаи от практиката, относно това по какъв начин са въздействали наркотичните вещества върху лица, извършили престъпления или общественоопасни деяния и последиците за тях.

Темата предизвика изключителен интерес сред учениците. Те поставиха множество въпроси, на които прокурора отговори на достъпен за учениците език.

Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.

През учебната 2023/2024г. Районна прокуратура – Русе ще продължи да повишава правната култура на подрастващите с изнасянето на лекции в училищата и по други атрактивни теми и посрещане на ученици в сградата на Съдебната палата в гр.Русе.