Структура и организация

Окръжна прокуратура Русе

гр. Русе, ул. "Александровска" № 57, ет.3
Телефон: 082/881307

Окръжен следствен отдел при ОП Русе

гр. Русе, ул. "Муткурова" № 51А
Телефон: 082/823350

Районна прокуратура Русе

Адм. ръководител - Районен прокурор: Яна Илиева

Районна прокуратура Бяла