Информационен център за работа с граждани

7000 Русе, ул. “Александровска” № 57, ет. 2
 

Районна прокуратура Русе

Административен ръководител: Ирена Костадинова

Говорител: Зам. административен ръководител Светослав Великов

 

Банкови сметки

Първа инвестиционна банка

IBAN: BG35FINV91503115273806 - Бюджетна транзитна сметка

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр., може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.