Контакти

Информационен център за работа с граждани

7000 Русе, ул. “Александровска” №57, ет.2 факс: 082/825 241 email: [email protected]

Районна прокуратура Русе

И.Ф. Адм. ръководител: Ирена Костадинова

Говорител: Светослав Великов

тел. съдебен адм.: 082/881 382 тел. гл. счетоводител: 082/280 772 тел. деловодство: 082/881 252 тел. деловодство: 082/881 253 призовкари: 082/881 298

Банкови сметки

Първа инвестиционна банка

IBAN: BG35FINV91503115273806 - Приходи от такси

IBAN: BG96FINV91503315273807 - Депозити за участие в търгове и конкурси

Булстат: 1218173091144

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.