15 Май 2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО COVID-19

11 Март 2020 г.

Заповед превенция заболявания

29 Октомври 2019 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работа на прокурорските помощници в Районна прокуратура – Русе