Районна прокуратура – Русе изнесе обучителна лекция пред ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка“ в гр.Русе

18 Януари 2024 г.

На 17.01.2024г. Светослав Великов – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, и Ралица Милчева – прокурор в Районна прокуратура – Русе, изнесоха лекция на тема „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.“ пред ученици от XI „б“ и ІX „г“ клас на Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр.Русе и техния преподавател по философия и гражданско образование Миглена Дамянова-Радойска.

По време на лекцията магистратите разясниха на учениците в кои нормативни актове и подзаконови нормативни актове са уредени въпросите, касаещи контрола върху наркотичните вещества, както и кои растения и вещества са наркотични. Учениците бяха запознати с най-разпространените наркотични вещества и какво е тяхното въздействие върху организма. Прокурорите разказаха на учениците случаи от своята практика, като описаха по какъв начин са въздействали наркотичните вещества върху съответните лица.

Темата предизвика изключителен интерес сред учениците. Те поставиха множество въпроси, на които магистрите отговориха на достъпен за учениците език.

Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.

През учебната 2023/2024г. Районна прокуратура – Русе ще продължи да повишава правната култура на подрастващите с изнасянето на лекции в училищата и по други атрактивни теми и посрещане на ученици в сградата на Съдебната палата в гр.Русе.