Районна прокуратура – Русе изнесе обучителна лекция пред ученици от ОУ „Иван Вазов“ в гр.Русе

7 Декември 2023 г.

На 06.12.2023г. Ралица Драганова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, изнесе лекция пред ученици от VII В клас на Основно училище „Иван Вазов“ в гр.Русе, по време на която ги запозна с професиите „съдия“, „прокурор“ и „следовател“ и със статута на магистратите.

По време на лекцията магистратът запозна учениците със структурата на органите на съдебната власт и правомощията на съответните магистрати. Прокурор Драганова обясни как работи съдебната система, функцията на прокуратурата и съда. Разясни им какъв е пътят от подаването на сигнал за извършено престъпление до постановяване на окончателен съдебен акт и изпълнение на наказанията. Разяснено беше на учениците на каква възраст започват да носят наказателна отговорност и какви са последиците, предвидени от закона.

Темата предизвика интерес сред учениците, като същите поставиха различни въпроси, на които прокурор Драганова отговори на достъпен за тях език.

Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.

През учебната 2023/2024г. Районна прокуратура – Русе ще продължи да повишава правната култура на подрастващите с изнасянето на лекции в училищата и по други атрактивни теми и посрещане на ученици в сградата на Съдебната палата в гр.Русе.