Прокурор от Районна прокуратура – Русе разговаря с ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка“ за агресията в училище, хулиганството и наказателната отговорност на непълнолетни

23 Ноември 2023 г.

На 22.11.2023г. Светослав Великов – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, проведе среща с ученици от XI „б“ и ХІ „в“ клас на Математическа гимназия „Баба Тонка“ в гр.Русе и техния преподавател по философия и гражданско образование Миглена Дамянова-Радойска. Тема на лекцията бе „Детското насилие (агресията в училище). Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“

По достъпен начин магистратът обясни на учениците кои лица са наказателно отговорни, какви наказания са предвидени в Наказателния кодекс по отношение на непълнолетните извършители на престъпления, както и какви са целите на наказанията при пълнолетните и непълнолетните извършители. Прокурор Великов обсъди с тях различни примери за хулигански прояви, като им разказа случаи от своята практика.

Учениците бяха запознати с условията, при които на непълнолетните извършители на престъпления могат да бъдат налагани възпитателни мерки по реда на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и с видовете възпитателни мерки.  Прокурорът обясни на учениците какво представлява престъплението по чл.325 от НК (хулиганство) и какви са разликите между него и административното нарушение по Указа за борба с дребното хулиганство.

Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.

В рамките на програмата, през учебната 2023/2024г., Районна прокуратура – Русе ще проведе срещи с ученици в различни училища с цел  повишаване на правната култура на подрастващите.