Прессъобщение 24.04.2023г.

19 Май 2023 г.

На 24.04.2023г., Районна прокуратура – Русе е внесла в Районен съд – Русе обвинителен акт:

Дознание 1355/19г. ПД 196/23г., по описа на РРП, по което П.В.Д. е обвинен за това, на 22.01.2019 г. в с.Царевец, обл.Велико Търново, чрез използване на неистински документ - проформа фактура, направил опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – парична сума в размер на 2160,00 лв. – престъпление чл. 212, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК.