График на приемните дни на Районния прокурор

СЪОБЩЕНИЕ

Предвид на създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от заразяване с корона вирусна инфекция (COVID-19), временно се преустановява приемът на граждани от Районенния прокурор до последващо нареждане.

Молби, жалби, сигнали и съобщения могат да се подават в информационния център, находящ се в сградата на прокуратурата в гр.Пловдив, пл."Съединение" №3.

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЛОВДИВ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ   2020 г.

Организацията при осъществяване на приема на граждани от РП Пловдив е регламентирана със заповед РП № 131/03.11.2016 на Районния прокурор

  • Приемни дни - всеки първи и трети четвъртък от месеца
  • Приемни часове - от 09.00 до 11.00 часа
  • Телефон за контакт : 032/600-301; e-mail: [email protected]
  • Място за прием - гр.Пловдив пл."Съединение" № 3, ет.6, кабинет № 626
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2020 януари 16.01.2020 г. кабинет №626
етаж 6
от 09.00 часа до 11.00 часа
2020 февруари

06.02.2020 г.

20.02.2020 г.

кабинет №626
етаж 6
от 09.00 часа до 11.00 часа
2020  март

05.03.2020 г.

19.03.2020 г.

кабинет №626
етаж 6
от 09.00 часа до 11.00 часа
2020 април

02.04.2020 г.

16.04.2020 г.

кабинет №626
етаж 6
от 09.00 часа до 11.00 часа
2020 май

07.05.2020 г.

21.05.2020 г.

кабинет №626
етаж 6
от 09.00 часа до 11.00 часа
2020 юни

04.06.2020 г.

18.06.2020 г.

кабинет №626
етаж 6
от 09.00 часа до 11.00 часа

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЛОВДИВ В ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ПЪРВОМАЙ

  • Приемни дни - всеки втори петък от месеца
  • Приемни часове - от 10.00 до 12.00 часа
  • Телефон за контакт : 0336/6-20-65; e-mail: [email protected] 
  • Място за прием - гр.Първомай, ул."Христо Ботев" № 13

 

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2020 януари 10.01.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа
2020 февруари 14.02.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа
2020 март 13.03.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа
2020 април 10.04.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа
2020 май 15.05.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа
2020 юни 12.06.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа