Регистър на подадените декларации по чл.340а ал.2 ЗСВ във вр. с чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ от съдебни служители в РП Пловдив

 

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 26.6.2018 Елена Колибарска Главен специалист-счетоводител, той и касиер Декларация
2 26.6.2018 Снежана Янчева Главен счетоводител Декларация
3 26.6.2018 Трифон Колибарски Шофьор-призовкар Декларация
4 26.6.2018 Неделчо Геориев Шофьор-призовкар Декларация
5 27.6.2018 Ася Сърбинова Съдебен деловодител Декларация
6 27.6.2018 Даниела Сталева Съдебен деловодител Декларация
7 27.6.2018 Гинка Гънчевска Съдебен деловодител Декларация
8 27.6.2018 Диана Божикова Съдебен деловодител Декларация
9 27.6.2018 Добрина Седмакова Съдебен деловодител Декларация
10 27.6.2018 Донка Арабаджиева Съдебен деловодител Декларация
11 27.6.2018 Емилия Хинова Съдебен деловодител Декларация
12 27.6.2018 Живка Димитрова Съдебен деловодител Декларация
13 27.6.2018 Иванка Лазарова Съдебен секретар Декларация
14 27.6.2018 Лилия Ангелова Съдебен статистик Декларация
15 27.6.2018 Маргарита Пискова Съдебен деловодител Декларация
16 27.6.2018 Мария Гавазова Съдебен деловодител Декларация
17 27.6.2018 Мария Пазаидова Съдебен деловодител Декларация
18 27.6.2018 Нина Димова Съдебен деловодител Декларация
19 27.6.2018 Славка Русева Административен секретар Декларация
20 27.6.2018 Теменужка Петкова Съдебен деловодител Декларация
21 27.6.2018 Яна Добрева Съдебен деловодител Декларация
22 28.6.2018 Анна Атанасова-Михайлова Съдебен архивар Декларация
23 28.6.2018 Веркине Симонян Съдебен деловодител Декларация
24 28.6.2018 Галя Русева Съдебен деловодител Декларация
25 28.6.2018 Даниела Шенчева Съдебен деловодител Декларация
26 28.6.2018 Емилия Балийска Съдебен секретар Декларация
27 28.6.2018 Пенка Илиева Съдебен архивар Декларация
28 28.6.2018 Петя Малакова-Инджова Съдебен деловодител Декларация
29 28.6.2018 Семра Чобанова-Акиф Съдебен деловодител Декларация
30 28.6.2018 Стефан Куманов Системен администратор Декларация
31 29.6.2018 Мария Янчева Съдебен деловодител Декларация
32 29.6.2018 Снежана Боева Съдебен деловодител Декларация
33 29.6.2018 Емил Кокосийски Домакин Декларация
34 2.7.2018 Вили Караджова Съдебен секретар Декларация
35 2.7.2018 Виолета Паскалева Съдебен деловодител Декларация
36 2.7.2018 Диана Данева Главен специалист човешки ресурси Декларация
37 2.7.2018 Златина Лоловска Съдебен секретар Декларация
38 2.7.2018 Кристина Цветанова Съдебен секретар Декларация
39 2.7.2018 Минка Илиева Съдебен деловодител Декларация
40 2.7.2018 Надежда Йовчева Съдебен секретар Декларация
41 2.7.2018 Недка Ковачева Завеждащ служба "Регистратура и деловодство" Декларация
42 2.7.2018 Николинка Кичукова Съдебен деловодител Декларация
43 2.7.2018 Пламенка Димова Съдебен администратор Декларация
44 2.7.2018 Силвия Даскалова-Куманова Съдебен секретар Декларация
45 3.7.2018 Велика Белчева Съдебен деловодител Декларация
46 3.7.2018 Генка Загорчева-Томова Съдебен деловодител Декларация
47 3.7.2018 Димитрина Кръстева Съдебен деловодител Декларация
48 3.7.2018 Мария Гребенарова Съдебен секретар Декларация
49 3.7.2018 Павлина Пенева Съдебен секретар Декларация
50 3.7.2018 Росица Василева Прокурорски помощник Декларация
51 3.7.2018 Станислава Георгиева Съдебен деловодител Декларация
52 3.7.2018 Ели Бочукова Чистач Декларация
53 3.7.2018 Станка Загорчева Чистач Декларация
54 9.7.2018 Нели Славова Съдебен деловодител Декларация
55 23.7.2018 Диана Крумова Съдебен деловодител Декларация
56 3.9.2018 Даниела Анчева Прокурорски помощник Декларация
57 24.10.2018 Любляна Павлова Съдебен деловодител Декларация
58 3.1.2019 Нели Танева Съдебен деловодител Декларация
59 6.3.2019 София Тютюнджиева Прокурорски помощник Декларация
60 2.1.2020 Албена Димова Съдебен деловодител Декларация
61 2.8.2021 Пламена Мачева Съдебен деловодител Декларация
62  02.08.2021 Христина Пейчинова Съдебен деловодител Декларация
63 12.01.2021 Петя Николова Младши специалист ОСД Декларация
64 07.02.2022 Мария  Тодорова Съдебен деловодител Декларация
65 10.02.2022 Димитрина Чинкова Съдебен деловодител Декларация
66 24.06.2022 Николай Недялков Прокурорски помощник Декларация
67 29.08.2022 Мария Петкова Съдебен деловодител Декларация
68 29.08.2022 Мария Димитрова Съдебен деловодител Декларация
69 20.02.2023 Елеонора Гагова Прокурорски помощник Декларация
70 27.04.2023 Атанаска  Петрова Съдебен деловодител Декларация
71 15.09.2023 Теодора Кабамитова Съдебен деловодител Декларация
72 29.01.2024 Саша Тодорова Съдебен деловодител Декларация