Работно време на информационния център:
всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа без прекъсване.

Приемни дни на районния прокурор:

- В сградата на Районна прокуратура гр.Пловдив - всеки І и ІІІ вторник от месеца от 09.00 до 11.00 часа.

- В Териториално отделение Асеновград- всеки II и IV вторник от месеца от 10.00 до 12.00 часа.

- В Териториално отделение Първомай - всеки II и IV от месеца от 13.00 до 14.00 часа.

- В Териториално отделение Карлово- всеки II и IV от месеца от 10.00 до 12.00 часа.

Прием на граждани от дежурния прокурор:
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. (пл. Съединение № 3 , ет.VІ, каб. № 628).

Внасянето на държавна такса става по сметка  в Уникредит Булбанк АД:

BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG05UNCR70003120374938.  

В рамките на посоченото работно време Информационният център на Районна прокуратура Пловдив осъществява контакти с гражданите, като предоставя на страните по преписките срещу лична карта и / или на упълномощени от тях лица следната информация:

  1. Входящ №, под който е заведена тяхната жалба.
  2. Информация за движението на преписката.
  3. Становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на гражданите за промяна на мярката за неотклонение, разпореждане с веществените доказателства, вдигане на ограниченията за напускане на страната и др.
  4. Издаване на преписи от постановления на РП Пловдив, след заплащане на държавна такса по сметка на съответната прокуратура.
  5. Издаване на удостоверения за образуването на преписки, които да послужат пред съответен държавен орган. При издаването на такива удостоверения спрямо чужди граждани не се дължи внасяне на държавна такса.
  6. Чрез деловодството на РП Пловдив се подават жалби до ОП Пловдив срещу Постановления за отказ да се образува наказателно производство от РП.