Информация за граждани

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 01.09.2021г. до 30.11.2021г. се въвежда организация за осъществяване на работа на магистрати и съдебни служители и приема на граждани от Районна прокуратура Пловдив и ТО към РП Пловдив, регламентирана със Заповед РП № 152/01.09.2021 г. на Районния прокурор.

Заповед РП № 152/01.09.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Предвид на създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от заразяване с корона вирусна инфекция (COVID-19), временно се преустановява приемът на граждани от Районенния прокурор до последващо нареждане.

Молби, жалби, сигнали и съобщения могат да се подават в информационния център, находящ се в сградата на прокуратурата в гр.Пловдив, пл."Съединение" №3.

 

Образци и формуляри

Образец на заявление за издаване на удостоверение, че срещу лицето няма образувано досъдебно производство в Районна прокуратура

Образец на заявление за издаване на удостоверение за изтърпяно наказание

Образец на Жалба до Окръжна / Районна Прокуратура