Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от съдебни служители в РП Пловдив

Встъпителни декларации:

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 18.5.2018 Пламенка Димова Съдебен администратор Декларация
2 22.5.2018 Ася Сърбинова Съдебен деловодител Декларация
3 22.5.2018 Даниела Сталева Съдебен деловодител Декларация
4 22.5.2018 Добрина Седмакова Съдебен деловодител Декларация
5 22.5.2018 Мария Пазаидова Съдебен деловодител Декларация
6 22.5.2018 Даниела Шенчева Съдебен деловодител Декларация
7 23.5.2018 Диана Божикова Съдебен деловодител Декларация
8 23.5.2018 Славка Русева Административен секретар Декларация
9 23.5.2018 Галя Русева Съдебен деловодител Декларация
10 23.5.2018 Мария Янчева Съдебен деловодител Декларация
11 23.5.2018 Нели Славова Съдебен деловодител Декларация
12 28.5.2018 Лилия Ангелова Съдебен статистик Декларация
13 28.5.2018 Емилия Балийска Съдебен секретар

Декларация

14 30.5.2018 Анна Атанасова-Михайлова Съдебен архивар Декларация
15 30.5.2018 Пенка Илиева Съдебен архивар Декларация
16 30.5.2018 Стефан Куманов Системен администратор Декларация
17 30.5.2018 Вили Караджова Съдебен секретар Декларация
18 30.5.2018 Надежда Йовчева Съдебен секретар Декларация
19 5.6.2018 Гинка Гънчевска Съдебен деловодител Декларация
20 5.6.2018 Мария Гавазова Съдебен деловодител Декларация
21 5.6.2018 Теменужка Петкова Съдебен деловодител Декларация
22 5.6.2018 Снежана Боева Съдебен деловодител Декларация
23 5.6.2018 Диана Данева Главен специалист човешки ресурси Декларация
24 5.6.2018 Недка Ковачева Завеждащ служба "Регистратура и деловодство" Декларация
25 5.6.2018 Силвия Даскалова-Куманова Съдебен секретар Декларация
26 5.6.2018 Димитрина Кръстева Съдебен деловодител Декларация
27 5.6.2018 Павлина Пенева Съдебен секретар Декларация
28 5.6.2018 Росица Василева Прокурорски помощник Декларация
29 6.6.2018 Снежана Янчева Главен счетоводител Декларация
30 6.6.2018 Донка Арабаджиева Съдебен деловодител Декларация
31 6.6.2018 Емилия Хинова Съдебен деловодител Декларация
32 6.6.2018 Живка Димитрова Съдебен деловодител Декларация
33 6.6.2018 Иванка Лазарова Съдебен секретар Декларация
34 6.6.2018 Маргарита Пискова Съдебен деловодител Декларация
35 6.6.2018 Нина Димова Съдебен деловодител Декларация
36 6.6.2018 Яна Добрева Съдебен деловодител Декларация
37 6.6.2018 Веркине Симонян Съдебен деловодител Декларация
38 6.6.2018 Петя Малакова-Инджова Съдебен деловодител Декларация
39 6.6.2018 Виолета Паскалева Съдебен деловодител Декларация
40 6.6.2018 Златина Лоловска Съдебен секретар Декларация
41 6.6.2018 Кристина Цветанова Съдебен секретар Декларация
42 6.6.2018 Минка Илиева Съдебен деловодител Декларация
43 6.6.2018 Николинка Кичукова Съдебен деловодител Декларация
44 6.6.2018 Велика Белчева Съдебен деловодител Декларация
45 6.6.2018 Генка Загорчева-Томова Съдебен деловодител Декларация
46 6.6.2018 Мария Гребенарова Съдебен секретар Декларация
47 6.6.2018 Станислава Георгиева Съдебен деловодител Декларация
48 6.6.2018 Диана Крумова Съдебен деловодител Декларация
49 5.7.2018 Семра Чобанова-Акиф Съдебен деловодител Декларация
50 2.8.2018 Елена Колибарска Главен специалист-счетоводител, той и касиер Декларация
51 3.9.2018 Даниела Анчева Прокурорски помощник Декларация
52 20.11.2018 Любляна Павлова Съдебен деловодител Декларация
53 4.1.2019 Нели Танева Съдебен деловодител Декларация
54 25.3.2019 София Тютюнджиева Прокурорски помощник Декларация
55 12.1.2021 Петя Николова Младши специалист ОСД Декларация
56 26.8.2021 Христина Пейчинова Съдебен деловодител Декларация
57 26.8.2021 Пламена Мачева Съдебен деловодител

Декларация

58 18.02.2022 Димитрина Чинкова Съдебен деловодител

Декларация

59 18.02.2022 Мария Тодорова Съдебен деловодител

Декларация

60 12.09.2022 Мария Петкова Съдебен деловодител

Декларация

61 21.09.2022 Мария Димитрова Съдебен деловодител

Декларация

62 20.02.2023 Елеонора Гагова Прокурорски помощник

Декларация

63 12.05.2023 Атанаска  Петрова Съдебен деловодител

Декларация