Кариери

Сподели

9 Септември 2021 г.
Процедура за подбор, за заемане на длъжността „работник, поддръжка сгради”

Обявяваме  процедура за подбор, за заемане на длъжността „работник, поддръжка сгради” в обща администрация, направление „Техническо обслужване“ в Районна прокуратура  град  Плевен. Заемането на длъжността е по чл. 67, ал. І, т. 1 от КТ.