Контакти

Информационен център за работа с граждани

5800 Плевен, ул. "Димитър Константинов" №25, ет. 5

Тел. 064 / 610-666 

Тел. 064 / 815-058

Тел. 064 / 830-453

Тел. 064 / 800-462

Тел. / Факс 064 / 800-420

Авт. Факс 064 / 823 - 378

 

 
Отдел връзки с обществеността
Говорител на  Районна прокуратура гр.Плевен: 
прокурор Борислава Александрова
GSM за сл. ползване и връзка с журналисти : 0882 114023

 


Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане. факс : 064/823 378 , e-mail:  [email protected]