Кариери

Сподели

16 Юли 2021 г.
Конкурс за вакантна длъжност „Съдебен деловодител” в Районна прокуратура град Плевен.

Обявявам конкурс за вакантна длъжност „Съдебен деловодител” в специализирана администрация, служба „Регистратура и деловодство“ в Районна прокуратура град Плевен.

Документите на кандидатите да се приемат от Съдебния администратор на РП гр.Плевен от 16.07.2021г. до 16.08.2021г. включително всеки работен ден от 8,30ч. да 17,00 часа, на адрес: Съдебна палата, ул. Димитър Константинов № 25, ет.5, стая 512.