административен ръководител - районен прокурор: Петко Тухчиев

На 26.06.2015 г. в длъжност встъпва административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-Добрич г-н Петко Тухчиев. Той е назначен на тази длъжност с решение на Висшия съдебен съвет след проведен конкурс.

Г-н Тухчиев е в системата на Прокуратурата на Република България от 2005 г.

заместник-районен прокурор: Павел Любенов

заместник-районен прокурор: Стефка Георгиева