Новини

Сподели

ВСУ „Черноризец Храбър“ присъди образователна и научна степен „доктор по наказателно право“ на говорителя на Районна прокуратура - Добрич Даниел Илиев

Научи повече