Информационен център за работа с граждани

Работи от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч. 9300 Добрич, ул."д-р Константин Стоилов №7, ет. 7 тел.: 058/600 348 факс.: 058/600 348 e-mail: [email protected]
Говорител на РП Добрич: прокурор Даниел Илиев  сл.тел.: 058/602 09546

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.