Кариери

Сподели

10 Юни 2021 г.
Крайно класиране на кандидати за заемане на една щатна бройка за съдебен служител за длъжността „Съдебен администратор“ и за длъжността „Съдебен деловодител” - 2,5 щатни бройки

За длъжността "съдебен администратор" в РП Добрич -  Ж. Сотирова

За длъжността "съдебен деловодител" в РП Добрич :

1.Ел. Хаджиларска – 0,5 щ.бр.

2.М. Ахпазова – 1 щ.бр.

3.М. Симеонова – 1щ.бр.