Говорителят на Районна прокуратура - Добрич д-р Даниел Илиев издаде монография на тема, свързана с транспортните престъпления

26 Април 2024 г.

 

            Д-р Даниел Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр.Добрич  издаде монография – „Престъпно управление на моторно превозно средство в хипотезите на чл.343в от Наказателния кодекс“.

            Трудът има задачата да изясни ролята на юридическите науки и в частност на наказателното право в противодействието на този вид престъпна дейност чрез проучване и детайлен анализ на признаците досежно обекта, обективната страна, субекта и субективната страна на посочените транспортни престъпления.

            Актуалният характер на книгата се определя от липсата на самостоятелно и цялостно научно изследване на престъпленията по чл.343в, ал. 1–3 от Наказателния кодекс, засягащи транспортната безопасност в съвременните условия. Проблемите, свързани с транспортните престъпления по чл. 343в от Наказателния кодекс вълнуват не само наказателноправната доктрина, но и съдебната практика, тъй като посочените престъпни състави се прилагат ежедневно.

            Даниел Илиев завършва право в Бургаския свободен университет през 2014 г. Последователно е младши прокурор (в периода 2016 г. - 2018 г.) и прокурор (от 2018 г.) в Районна прокуратура - Добрич. През 2023 г. защитава докторантура по наказателно право във Варненския свободен университет с научен ръководител проф. д.ю.н. Лазар Груев. 

            Книгата би била полезна както за практикуващите юристи – съдии, прокурори, адвокати, служители на КАТ, така и за научни работници в областта на правото и студенти по право.