16 Юни 2022 г.

Прокурори от Районна прокуратура – Добрич проведоха срещи с ученици от две добрички училища и разговаряха с учениците за своята професия, за функциите на прокурора и за ролята му в съдебната система на страната

Сподели

През тази седмица прокурорите от Районна прокуратура – Добрич Даниел Илиев – говорител на структурата, и Стефка Георгиева проведоха срещи с десетокласници от СУ „Свети Климент Охридски“ и ДСГ „Васил Левски“ в града. Те разговаряха с учениците за същността на професията „прокурор“, за отговорностите и задълженията на прокурорите, за мястото на прокуратурата в съдебната система на страната ни, както и за трудностите в професионалното поприще.

Срещите с младежите беше част от тазгодишното реализиране на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Прокурорите Илиев и Георгиева обсъдиха с учениците и две теми, изключително актуални и важни в днешните реалности, а именно управлението на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества и притежанието на такива. Младите хора се запознаха с наказанията, предвидени в Наказателния кодекс за престъпления от този вид.

Срещата с учениците имаше за цел да обогати познанията им относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България и да обогати тяхната правна грамотност и култура. Превенцията на детското насилие и на детската престъпност са част от приоритетите в работата на прокурорите изобщо и работата с подрастващите е важна част от нея.

Учениците показаха любознателност и желание за още и по-интересни разговори с прокурорите от Добричката районна прокуратура, а те от своя страна им обещаха нови срещи.