10 Октомври 2017 г.

Ден на отворените врати

Сподели

Районна прокуратура гр.Добрич организира Ден на отворените врати на 13.10.2017 г.

Районна прокуратура гр.Добрич организира Ден на отворените врати на 13.10.2017 г. Целта на събитието е да се даде възможност на гражданите да се запознат с функциите на прокуратурата, със структурата на съдебната власт като цяло и със спецификата в работата на прокурорите. Желаещите могат да посетят помещенията на Районна прокуратура Добрич в съдебната палата, намираща се на адрес: гр.Добрич, ул. „Д-р Константин  Стоилов“ №7, на 13.10.2017 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

ПРОГРАМА

 

ЗА  „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ

13.10.2017 г.

  

        9:00ч. – 12:00ч. – Разглеждане на работните помещения – деловодства и кабинети на Районна прокуратура Добрич и запознаване с възможностите за предоставяне на административни услуги и информация от прокуратурата. Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите и с функциите на прокуратурата.

 

        10:00 ч. - Среща на административния ръководител на Районна прокуратура Добрич с граждани .

 

        13:00ч. -16:00ч.  – Разглеждане на работните помещения – деловодства и кабинети на Районна прокуратура Добрич и запознаване с възможностите за предоставяне на административни услуги и информация от прокуратурата. Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на прокурорите и с функциите на прокуратурата.

        

        През целия ден,  в рамките на работното време ще бъде осигурен достъп до помещенията на Районна прокуратура  гр.Добрич.