5 Януари 2023 г.

График прием на граждани

Сподели

График за прием на граждани

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ВАРНА

Адрес: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2 тел.: 052 705 079, е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2023 г.

януари

 

 

20.01.2023 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.

Дияна Иванова - Заместник- окръжен прокурор

 

2023 г.

февруари

17.02.2023 г.

гр. Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2, втори етаж, кабинет 207

             

10:00 ч. – 12:00 ч.

Нина Величкова – Заместник - окръжен прокурор

 

2023 г.

март

17.03.2023 г.

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж, кабинета на административния ръководител

 

10:00 ч. – 12:00 ч.,

Красимир Конов - Окръжен прокурор

 

2023 г.

април

 

21.04.2023 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.,

Светлана Данева – Заместник - окръжен прокурор

 

2023 г.

Май

 

 

19.05.2023 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.

Дияна Иванова - Заместник- окръжен прокурор

 

2023 г.

юни

16.06.2023 г.

гр. Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2, втори етаж, кабинет 207

             

10:00 ч. – 12:00 ч.

Нина Величкова – Заместник - окръжен прокурор

 

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ВАРНА

Адрес: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2 тел.: 052 705 079, е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2023 г.

Юли

21.07.2023 г.

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж, кабинета на административния ръководител

 

10:00 ч. – 12:00 ч.,

Красимир Конов - Окръжен прокурор

 

2023 г.

Август

 

18.08.2023 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.

Дияна Иванова - Заместник- окръжен прокурор

 

2023 г.

Септември

 

 

15.09.2023 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.

Светлана Данева - Заместник- окръжен прокурор

 

2023 г.

Октомври

20.10.2023 г.

гр. Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2, втори етаж, кабинет 207

             

10:00 ч. – 12:00 ч.

Нина Величкова – Заместник - окръжен прокурор

 

2023 г.

Ноември

 

 

17.11.2023 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.,

Красимир Конов - Окръжен прокурор

 

2023 г.

Декември

15.12.2023 г.

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.

Светлана Данева - Заместник- окръжен прокурор